Corona protocol te Brake Fotografie 

  

Algemeen 

 • Wij fotograferen alleen als wij zelf ook gezond zijn. Dat wil zeggen: wij (of onze gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen zijn wij tenminste 24 uur klachtenvrij voordat wij weer fotograferen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zullen wij pas weer werken als we tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.  

 • De studio voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen.  Relevant voor de fotostudio zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d.   

 • In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, treffen wij extra hygiënische maatregelen  

 • Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.  

 • Na iedere shoot wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken);  

 

Wij fotograferen;  

 • personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts)  • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn  

 • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis. Dit kan veranderen zodra de RIVM ook de bezoekersregeling wijzigt)  

 • Wij nemen in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de klant kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.  

 • Klanten komen in principe alleen naar de studio  

 • Wij vragen klanten in principe alleen naar de studio te komen. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen. Door voldoende tijd tussen shoots in te plannen, laten wij klanten niet wachten in de wachtruimte. Zij kunnen bij aankomst direct doorlopen naar de studio.  

Verder 

1. Klanten nemen hun eigen waterflesje mee  

Wij vragen klanten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te nemen gevuld met water.

 

2. Wij informeren naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak  

Wij vragen klanten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.

  

3. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol  

 Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de shoot).  

 

4. Wij blijven altijd minimaal op 1 ½ meter van de klant.   

Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behouden wij altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.   

 

5. Wij wassen onze handen voor en na elke fotoshoot  

Voorafgaand aan de fotoshoot en na de fotoshoot wassen wij onze handen volgens de richtlijnen van het RIVM.  

 

6. Wij dragen desgewenst extra mondbescherming.

Indien dit door de fotograaf en/of klant gewenst wordt dragen wij  (optioneel) een mondkapje.   

 

7. Wij sturen klanten een factuur en/of betaalverzoek.  

Wij zullen u een factuur sturen en desgewenst ook een betaalverzoek. Wij accepteren dus geen contante betalingen.  

 

8. Wij rekenen geen annuleringskosten.  

Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen klanten op elk moment de afspraak afzeggen.  

 

9. Wij informeren onze klanten over deze voorwaarden  

 Bij het maken van afspraken informeren wij onze klanten actief over deze condities. Wij sturen deze bij het bevestigen van onze afspraak mee, hebben de afspraken zichtbaar in onze praktijk hangen, en plaatsen het document op onze website.   

 

10. Wij aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen  

 In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting  

11. Eventuele boetes, voor zowel klant als fotograaf, voortkomend uit het niet opvolgen van de wettelijke regels , zoals deze zijn geadviseerd door de RIVM, door de te fotograferen personen, zijn voor rekening van de klant.

 • Facebook Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2019 by Marcel te Brake